Muncie 4 speed Countershaft 1" diameter

New Countershaft for a Muncie 4 speed. 1966-1974 1" in diameter

Auto Parts: Transmission
Vehicle Make: Chevrolet