Muncie 4 speed Countershaft 7/8 diameter

New Countershaft for a Muncie 4 speed. 1963- 1966 7/8" in diameter

Auto Parts: Transmission
Vehicle Make: Chevrolet